Sáňkování v jižním Tyrolsku je jedinečným zimním zážitkem s velkou zábavou pro celou rodinu. Po výstupu se zaslouženým občerstvením v některé z chat sjedete daleko od ruchu na lyžařských svazích horskými cestami nebo přírodní sáňkařskou dráhou zase do údolí.

Zábavné sáňkování slibuje nová sáňkařská dráha Brimi-Winter-Run, která vede od horní stanice Gitschberg Nesselhütte až do obce Meransen. Při délce 6,75 km je jednou z nejdelších sáňkařských drah v jižním Tyrolsku. Sáňkařská dráha na Gitschbergu se dělí na dva úseky:

 • Úsek 1 od Nesselhütte až ke střední stanici lanovky Nesselbahn (3,8 km); je střední stanici se z Meransenu dostanete lanovkou.
 • Úsek 2 od střední stanice lanovky Nesselbahn až dolů do Meransenu (3,8 km)
  Sáňky si můžete vypůjčit na dolní stanici lanovky v Meransenu či lanovky Nesselbahn.

Dalším lákadlem pro rodiny a začínající sáňkaře je sáňkařská dráha u lanovky Schillingbahn ve Valsu. Vede od střední k dolní stanici a slibuje zábavné sáňkování. Sáňky si můžete půjčit na dolní stanici lanovky Schillingbahn.

Pravidla chování pro sáňkaře:
Mezinárodně uznávaná pravidla chování FIS platí i pro sáňkařské dráhy.

 1. Ohled na ostatní sáňkující: Budete-li se chovat odpovědně, neutrpí nikdo újmu.
 2. Kontrolovaná rychlost: Přizpůsobte rychlost a způsob jízdy vlastním schopnostem a podmínkám na dráze (sníh a povětrnost). Dodržujte bezpečnostní vzdálenost alespoň 8 metrů.
 3. Jízdní stopa a křížení: Rychlejší sáňkař nesmí ohrozit pomalejšího. Pozor na informační tabule zejména u křižovatek s turistickými cestami a lyžařskými sjezdovkami.
 4. Předjíždění: Jen na přehledných místech, s bezpečným odstupem a mírnou rychlostí.
 5. Zastavení: Jen na přehledných místech. Při pádu co nejrychleji opusťte úzká místa.
 6. Výstup a sjezd: Sáňkování na lyžařských sjezdovkách je zakázáno. Nikdy nesáňkujte hlavou dopředu. Při nočních sjezdech se doporučuje zvýšená opatrnost.
 7. Respektujte symboly a značky: Respektujte informační tabule a značky.
 8. Pád: Sáňky přidržte za řemeny, zajistěte místo úrazu a poskytněte pomoc zraněným.
 9. Vybavení: Předpokladem bezpečnosti všech sáňkujících je vhodná pevná obuv s dobrým profilem podrážky (i boty opatřené hřeby).
 10. Povinnost nosit přilbu: Povinnost nosit přilbu je pro děti do 14 let stanovena zákonem. Dospělým se nošení přilby doporučuje.