1.  Liability insurance covering damage to third parties is compulsory and can be taken out on site.

 2. Helmets are compulsory for all minors when engaging in common winter sports such as skiing, snowboarding, telemark and freestyle skiing, and tobogganing.

 3. Alcohol on the slopes: skiing under the influence of alcohol (please refer to the Italian highway code, which sets the legal limit at 0.05% BAC) or other intoxicants is forbidden.

 4. Każdy narciarz i snowboardziarz musi zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać oraz nie szkodzić innym.

 5. Każdy narciarz i snowboardziarz musi jechać ostrożnie i przewidująco. Musi on dopasować swoją prędkość i styl jazdy do swoich umiejętności oraz warunków terenu, śniegowych i pogodowych oraz do gęstości ruchu.

 6. Narciarze i snowboardziarze nadjeżdżający od tyłu muszą wybrać swój tor jazdy w taki sposób, aby nie zagrażać jadącym przed nimi narciarzom i snowboardziarzom.

 7. Wyprzedzać można z góry i z dołu, z prawej lub z lewej, jednakże tylko w odstępie, który zostawia wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich ruchów wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboardziarzowi. Dodatkowo we Włoszech: na skrzyżowaniach narciarz/snowboardziarz nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo przejazdu.

 8. Narciarze i snowboardziarze wjeżdżający na zjazd, chcący wjechać na zjazd po zatrzymaniu się lub chcący wskoczyć lub jechać pod górę, muszą upewnić się z góry i z dołu, że mogą to uczynić bez stwarzania zagrożenia dla siebie samych i innych.

 9. Każdy narciarz i snowboardziarz musi unikać zatrzymywania się bez potrzeby w wąskich lub niewidocznych miejscach zjazdu. Narciarz lub snowboardziarz, który się wywrócił musi opuścić miejsce upadku najszybciej jak to możliwe.

 10. Narciarz i snowboardziarz, który wspina się lub schodzi na nogach, musi używać brzegu zjazdu.
  Dodatkowo we Włoszech: wspinanie się po nartostradzie – z wyjątkiem sytuacji awaryjnych – jest zawsze zabronione.

 11. Każdy narciarz i snowboardziarz musi przestrzegać oznaczeń oraz tablic informacyjnych.

 12. W razie wypadków każdy narciarz i snowboardziarz jest zobowiązany do udzielenia pomocy.

 13. Każdy narciarz i snowboardziarz, czy jest świadkiem czy uczestnikiem, czy jest odpowiedzialny czy też nie musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 14. Każdy narciarz i snowboardziarz musi zachować bezpieczny odstęp od krawędzi nartostrady i od innych osób.

 15. Każdy narciarz i snowboardziarz musi respektować potrzebny innym tor jazdy. Dodatkowo we Włoszech: obowiązek noszenia kasku dla dzieci do lat 14.

W RAZIE WYPADKU, Z NADZIEJĄ, ŻE SIĘ ON NIE WYDARZY: NALEŻY KONIECZNIE ZAWIADOMIĆ RATOWNICTWO NARCIARSKIE ZNAJDUJĄCE SIĘ PRZY NAJBLIŻSZYM WYCIĄGU!